Aluevaaliteemat

27.12.2021

Listaan tähän neljä vaaliteemaa, jotka näkyvät somemainoksissanikin.


Aikaisemmassa blogissani kävin läpi mistä kaikesta aluevaaleissa päätetään. Iso paketti sieltä on tulossa ja töitä on varmasti todella paljon. Kerron teille lukijoille tässä kirjoituksessa muutamasta teemasta, joista julkaisen mainokset Facebookkiin vaalikampanjan aikana.

Jos et vielä ole käynyt lukemassa mistä aluevaaleissa on oikein kyse, suosittelen tekemään sen oheisesta linkistä:

Mistä aluevaaleissa on oikein kyse?


Keski-Suomen hyvinvointialue tarvitsee Jyväskylän sairaala Novan kaveriksi myös Jämsän sairaalaa ja siellä pyörivää päivystystoimintaa. Emme voi lakkauttaa ympärivuorokautista päivystystä Jämsästä, koska silloin Jyväskylä kuormittuisi liikaa ja jonot kasvaisivat. Esimerkiksi Himoksesta on paljon lyhempi matka Jämsään kuin Jyväskylään saamaan akuuttia hoitoa. Päivystysverkko on pidettävä tarpeellisen laajana jo siksikin, että ambulansseilla ei kestä kohtuuttoman kauan päästä potilaan luokse.


Varsinkin nuorten ihmisten mielenterveysongelmat ovat kasvussa. Jokainen syrjäytynyt nuori tulee olemaan inhimillisen kärsimyksen lisäksi iso menoerä pitkässä juoksussa. Valtiontalouden tarkastusviraston arvion mukaan jokainen syrjäytynyt nuori maksaa elämänsä aikana noin 1,2 miljoonaa euroa yhteiskunnalle. Tarvitsemme lisää resursseja mielenterveysongelmien ehkäisemiseen sekä hoitoon.

Mielenterveyspalvelut on oltava nuorten (ja muidenkin) saatavilla nopeasti ja mahdollisimman helposti, jotta saamme syrjäytysmisvaarassa olevat nuoret avun piiriin ja elämän takaisin raiteilleen. 

Lainaus THL:n sivuilta:

"Nuorten mielenterveyshäiriöt ovat yleisiä

Mielenterveyshäiriöt ovat yleisiä ja monet mielenterveyshäiriöt ilmaantuvat ensi kertaa nuoruudessa. Eri tutkimusten mukaan noin 20-25 prosenttia nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä ja ne ovat koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia. Erilaisia häiriöitä voi olla useampia yhtä aikaa.

Nuoruusiän kehityksen arvioinnissa tarkastellaan nuoren toimintakykyä eri asioissa (esim. koulusuoriutuminen, terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen, ihmissuhteet ikätovereihin ja aikuisiin). Vakavissa mielenterveyshäiriöissä nuoren kehitys on juuttunut. Oireiden ja häiriöiden varhainen tunnistaminen on tärkeää, jotta ongelmien pitkittymiseltä ja vaikeutumiselta vältytään."

Joka neljäs nuori siis kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä jossain vaiheessa. Se on todella paljon. Mielenterveyden ongelmien tunnistamiseen ja avun saamiseen tulee panostaa, jotta pysymme maailman onnellisimpana kansakuntana jatkossakin.


Minua poliitikkona eteenpäin ajava voima on juurikin Suomen kansalaisten turvallisuus. Tästä syystä olen myös vapaaehtoisena kouluttajana Maanpuolustuskoulutusyhdistyksellä.

Avun on tultava joka kolkkaan harvaan asuttua maatamme kohtuullisessa ajassa. Pelastustoimen henkilöstöllä on oltava hyvät työolot ja kilpailukykyinen palkkaus. Hätätilanteessa emme voi kukaan arvottaa rahallisesti saamaamme apua, koska se on kultaakin kalliimpaa. Harvaan asutuilla alueilla onnettomuuspaikalle ensimmäinen tuleva pelastusyksikkö onkin yleensä sopimuspalokunnan paloauto tai ambulanssi.

Paloasemilla, joissa ei ole järkevää pitää 24/7 päivystävää ammattipalokuntaa tulee saada tarpeelliset resurssit pyörittää laadukasta VPK toimintaa.

Rahoituksen on riitettävä myös palokuntanuorten hyvään ja laadukkaaseen harrastustoiminnan tukemiseen, josta nuoret saavat merkityksellisen ja hyödyllisen harrastuksen.


Jokaiselle vanhukselle on turvattava hyvä hoito siitä huolimatta haluavatko he saada hoitoa maalaismaisemassa vai kaupungin betoniviidakossa. He ovat tämän hyvinvointivaltion rakentaneet omalla työllään. Ei ole oikein, että resurssien vähyyden vuoksi he makaavat likaisissa vaipoissaan tai tuskissaan. 

Miten vanhustenhuolto tulisi tulevaisuudessa toteuttaa? Mielipiteesi kiinnostaa minua aidosti, joten kerro toki ajatuksesi vaikkapa yhteydenottolomakkeen kautta. 

Minusta olisi hienoa nähdä hyvinvointialueen toimesta tulevaisuudessa laadukkaasti järjestettyjä vanhusten asumispalveluita, joissa aktiviteetit ja maisemat olisivat suuressa osassa. Maalaismaisemassa toimivia yksiköitä voitaisiin järjestää lähes joka kuntaan ja muutama isompi isoihin kuntiin, joissa olisi sitten paljon henkilökuntaa ja aktiviteetteja tarjolla. Me erakkoluontoiset ihmiset voisimme vanhoina valita rauhallisemman ja kauniimmassa luonnossa sijaitsevan yksikön ja sosiaalisemmat ja seurallisemmat vanhukset isomman yksikön, jossa on enemmän ryhmäytymistä. 

Halpaa ja helppoa tälläisen järjestäminen ei heti hyvinvointialueen perustamisen jälkeen ole, mutta tämä olisi visioni hyvästä vanhustenhoidosta tulevaisuudessa. Hyvinvointialueita perustettaessa käyttäisin hyväksi nykyistä palveluverkkoa ja lähtisin ajan kanssa kehittämään sitä asiakkaiden tarpeet edellä tulevina vuosina.

Näiden kahden lisäksi tulisi kehittää kotihoitoa, jotta vanhukset jotka haluavat olla kotona voivat näin tehdä mahdollisimman pitkään.


Pitää kuitenkin pitää huoli siitä, että menot eivät kasva poskettomiksi! Tämä on mahdollista saavuttaa tehostamalla toimintaa ja keskittymällä olennaiseen. Hyvinvointialue isona työllistäjänä onnistuu varmasti karsimaan henkilöstökuluissa tehokkaalla hallinnolla.

Kiitokset jos jaksoit lukea tänne asti. Laita ihmeessä palautetta mistä vain aiheesta mikä vain mieltäsi askarruttaa niin käydään ajatusten vaihtoa!