EU:n ajama lyijyammuskielto on estettävä!

28.11.2019

Euroopan Unionin kaavailema lyijykielto metsästyksessä etenee

EU on kieltämässä ensimmäisessä vaiheessa lyijyhaulit kosteikkoalueilla. Myöhemmin kiellettäisiin myös lyijyluodit samaisilla kosteikkoalueilla. Suomi on kieltänyt lyijyhaulien käytön vesialueilla jo 1996. Taas jälleen kerran Euroopan Unioni on härskisti tuhoamassa kansallisvaltioiden päätäntävaltaa omista asioistaan. Tämä on täysin kestämätöntä! Samalla EU on ujuttamassa lyijyn täyskieltoa kosteikkomääritelmän kautta, joka on Suomen kannalta aivan käsittämätön. Kielto tulisi koskemaan seuraavia alueita:

Lyijykielto ulottuisi 400 metrin päähän kosteikkoalueiden reunoista ja se sisältäisi kiellon pitää hallussaan lyijyammuksia tuolla alueella. Kosteikoksi laskettaisiin "suo-, räme-, turve- ja vesialueet, joko tilapäiset tai vakituiset sekä rakennetut tai luontaisesti syntyneet, joissa vesi voi olla virtaavaa tai seisovaa, makeaa vettä, murtovettä tai suolaista vettä, sisältäen merialueet, joiden syvyys laskuveden aikaan ei ylitä kuutta metriä". Lisäksi kielto olisi voimassa paikoissa, joissa "ammus voi päätyä kosteikkoalueelle".

Näin ollen Suomen pinta-alasta noin 75% olisi lyijyammuskiellon piirissä. Kiellon valvomisen kannalta EU on linjannut, että maat joiden pinta-alasta yli 20% on "kosteikkoa" tulisi voimaan totaalinen lyijykielto ammuksissa. Tämä asetus siis läpi mennessään kieltäisi lyijyn käytön ammuksissa niin metsästyksessä, kuin urheiluammunnassakin! Toteutuessaan lyijykielto aiheuttaisi todella suuret kustannukset metsästäjille ja tekisi urheiluampujien harrastuksen jatkamisesta liki mahdotonta. 

Aseet ovat nimen omaan suunniteltu lyijyluodeille. Suomessa on ollut vuonna 2015 1507512 asetta. Näistä hyvin moni ase ei kestä korvaavia luoti- tai haulimateriaaleja. Esimerkiksi vanhat haulikot voitaisiin lähettää käytännössä samantien sulattamoon arvottomina kasoina rautaa, koska niiden piiput ei kestä korvaavia materiaaleja ja niiden vaatimia kovempia paineita laukaisuhetkellä. Myös kiväärejä jouduttaisiin piiputtamaan uudestaan ja niiden käynti tulisi huononemaan.

Vanhoilla aseilla ei siis kiellon jälkeen tekisi käytännössä mitään, koska uudelleen piiputus tulisi maksamaan enemmän kuin kiväärillä on arvoa. Reserviläiskivääreihin ja pistooliampujiin tämä tulisi varmasti vaikuttamaan vielä enemmän. Todella monen harrastus loppuisi varmasti seinään!

https://yle.fi/uutiset/3-8588611
https://yle.fi/uutiset/3-8588611
https://yle.fi/uutiset/3-8588611
https://yle.fi/uutiset/3-8588611

Myös monen Jämsäläisen metsästäjän rahapussiin tulisi iso lovi lyijykiellon toteutuessa. Kalustoa pitäisi uusia ja korvaavat materiaalit nostaisivat harjoittelun kustannuksia kohtuuttomasti. Eettisen riistalaukauksen takaamiseksi metsästäjien pitää harjoitella pitkin vuotta ampumaradoilla ja monelle ammusten hinnan suuri korotus tarkoittaisi harjoittelukertojen vähenemistä.

Metsästys on ikivanha ja perinteinen suomalainen harrastus. Turvataan sen harrastamisen jatkaminen ja pidetään kustannukset järkevyyden rajoissa! Nuoria metsästäjiä tarvittaisiin metsästysseuroihin mukaan, mutta jos jatkossa tarvitaan uudet aseet harrastaakseen ei tästä tavoitteesta tule yhtään mitään.

Viestini Suomen päättävissä elimissä istuville onkin hyvin selvä. Estäkää tämän lyijykiellon läpimeno keinolla millä hyvänsä!

EU:n REACH-komitea käsitteli istunnossaan 19.-20.11. lyijyammusten kieltoa kosteikkoalueilla. Kokouksessa ei kuitenkaan tehty päätöstä asiassa, äänestys on mahdollisesti helmikuussa.