Jämsän hulevesimaksu

31.01.2020

Kaupunginvaltuuston kokous, jossa hulevesimaksuista päätettiin

Jämsän kaupunginvaltuustossa 18.03.2019 päätettiin vaiherikkaan keskustelun päätteeksi, että kaupunki alkaa perimään hulevesimaksuja. Tässä kuussa onkin alkanut tulemaan kuntalaisille näitä edelle mainittuja laskuja. Vastaanotto ei ole ollut maksuille kovinkaan suopea. Koskenpäällä asiassa kytee Jämsän seudun mukaan jopa kapina (linkki). 

Mikä sitten johti näin huonosti valmistellun asian läpimenoon ja miksi kuntalaisia halutaan turhaan kurmuuttaa? 

Esitys hulevesimaksuista oli tullut teknisestä lautakunnasta ulos ja tämä sama esitys meni siis sellaisenaan läpi myös valtuustosta. Se oltaisiin voitu palauttaa valmisteluun tai jättää kokonaan perimättäkin. Valtuusto hyväksyi hulevesimaksun, vaikka kokouksen aikana moni henkilö toi esille, että tästä tulee nousemaan valitusten tulva ja koko touhussakaan ei oikein järkeä ole. 

Hulevesimaksuilla on määrä kerätä n. 500 000€ vuodessa kunnan kassaan rahaa. Omasta mielestäni tämä hulevesimaksu olisi voitu upottaa kiinteistöveroihin, jolloin ei olisi tarvinnut luoda tällaista rinnakkaista systeemiä laskutuksineen ja byrokratioineen. Kiinteistövero toki olisi koskenut kaikkia kunnan kiinteistöjä, mutta eipä nämä hulevesimaksutkaan mitenkään järkevästi ole määräytyneet vaan jonkun mielivaltaisesti laatiman kartan (linkki) perusteella.

Valtuustossa valtuutettu Kataja jätti esityksen, että hulevesimaksu jätetään pöydälle ja palautetaan valmisteluun. Tästä äänestettiin ensimmäisenä. "Jaa" äänet kannattivat asian käsittelemistä loppuun samassa kokouksessa ja "ei" äänet kannattivat aloitteen palauttamista valmisteluun. Äänet jakautuivat 22 "jaa" - 21 "ei"

Äänestystulos:

Äänestys oli siis erittäin tiukka ja huonosti valmistellun aloitteen käsittelyä jatkettiin kokouksessa yhden äänen erolla loppuun samassa valtuustossa.

Keskustelun aikana oli tullut kaksi esitystä. Niittymaan esitys oli, että hulevesimaksun määrä olisi 0€, eli sitä ei toistaiseksi perittäisi ja Katajan esitys, että pyyhittäisiin tuosta kartasta kaikki alueet pois.

Seuraavaksi äänestettiin kumpi vastaesitys pääsee haastamaan alkuperäisen päätösehdotuksen hulevesimaksuista.

Niittymaan esitys sai 15 ääntä, Katajan 3 ääntä ja tyhjää äänestivät peräti 25 valtuutettua.

Äänestystulos:

Niittymaan esitys siis voitti tämän äänestyksen. Seuraavaksi sitten äänestettiinkin siitä, peritäänkö niitä hulevesimaksuja vai ei. Elikkä Niittymaan esitys vastaan alkuperäinen päätösehdotus hulevesimaksuista. Kaikki varmaan tässä vaiheessa jo tietää miten siinä äänestyksessä kävi, mutta pureskellaan se tähän myöskin.

Alkuperäinen päätösehdotus "jaa" sai 30 ääntä ja Niittymaan esitys "ei" 12 ääntä. Tyhjää äänesti 1 valtuutettu.

Äänestystulos:


Ilmeisesti kuntalaisten antama palaute on johtanut siihen, että hulevesimaksut tuodaan uudelleenkäsiteltäväksi kaupunginhallitukseen (linkki).

Jämsän seudun sivuilla on kysely, jossa voi ottaa kantaa mitä maksuille pitäisi tehdä (linkki).

Tätä kirjoittaessa 75% vastaajista on sitä mieltä, että kaupunginhallituksen on tehtävä kaikkensa, että maksuista luovutaan.

Kokous on katsottavissa Youtubessa (linkki). Hulevesikeskustelu alkaa kohdasta 1:17:00.

 Kokouksen pöytäkirja (linkki) 

Minulla onkin tähän loppuun viesti kaikille Jämsän valtuustossa istuville päättäjille.

Mitä jos tekisitte kerralla oikein?!