Jämsän sairaala ja päivystys säilytettävä toiminnassa

02.01.2022

Jämsän sairaalaa ja päivystystä tarvitaan jatkossakin

Keski-Suomen hyvinvointialue tarvitsee Jyväskylän sairaala Novan kaveriksi myös Jämsän sairaalaa ja siellä pyörivää päivystystoimintaa. Emme voi lakkauttaa ympärivuorokautista päivystystä Jämsästä, koska silloin Jyväskylä kuormittuisi liikaa ja jonot kasvaisivat. Esimerkiksi Himoksesta on paljon lyhempi matka Jämsään kuin Jyväskylään saamaan akuuttia hoitoa. Päivystysverkko on pidettävä tarpeellisen laajana jo siksikin, että ambulansseilla ei kestä kohtuuttoman kauan päästä potilaan luokse.

Tällä hetkellä Jämsässä järjestetään perus- ja erikoissairaanhoito kustannustehokkaammin kuin verrokkikunnissa. Tämäkin asia puoltaa sitä, että sairaalan toimintaa tulee jatkaa myös tulevaisuudessa. Se, että jatkaako nykyisen sopimuskauden jälkeen palvelujen järjestämistä yksityinen toimija vai hyvinvointialue on sitten toisen keskustelun aihe. Minusta hyvinvointialueen pitäisi ottaa toiminta haltuun.

Jämsäläiset ja lähialueilla asuvat tarvitsevat Jämsän päivystystä ja erikoissairaanhoidon palveluita. Meillä on olemassa infra niin miksi emme sitä hyödyntäisi jatkossakin?