Järjestetään vanhuksille hyvä hoito

02.01.2022

Taataan resurssien riittävyys vanhusten hyvään hoitoon

Jokaiselle vanhukselle on turvattava hyvä hoito siitä huolimatta haluavatko he saada hoitoa maalaismaisemassa vai kaupungin betoniviidakossa. He ovat tämän hyvinvointivaltion rakentaneet omalla työllään. Ei ole oikein, että resurssien vähyyden vuoksi he makaavat likaisissa vaipoissaan tai tarpeettomasti tuskissaan.

Minusta olisi hienoa nähdä hyvinvointialueen toimesta tulevaisuudessa laadukkaasti järjestettyjä vanhusten asumispalveluita, joissa aktiviteetit ja maisemat olisivat suuressa osassa. Maalaismaisemassa toimivia yksiköitä voitaisiin järjestää lähes joka kuntaan ja muutama isompi isoihin kuntiin, joissa olisi sitten paljon henkilökuntaa ja aktiviteetteja tarjolla. Me erakkoluontoiset ihmiset voisimme vanhoina valita rauhallisemman ja kauniimmassa luonnossa sijaitsevan yksikön ja sosiaalisemmat ja seurallisemmat vanhukset isomman yksikön, jossa on enemmän ryhmäytymistä.

Halpaa ja helppoa tälläisen järjestäminen ei heti hyvinvointialueen perustamisen jälkeen ole, mutta tämä olisi visioni hyvästä vanhustenhoidosta tulevaisuudessa. Tässä vaiheessa kun hyvinvointialuetta perustetaan käyttäisin mahdollisimman laajasti hyväksi nykyistä palveluverkkoa ja tulevaisuudessa rauhassa kehittäisin palveluja asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Näiden lisäksi tulisi kehittää kotihoitoa, jotta vanhukset jotka haluavat olla kotona voivat näin tehdä mahdollisimman pitkään.

Asumispalveluiden lisäksi perus- ja erikoissairaanhoito tulee järjestää laadukkaasti ja hyvinvointialueen koon mukaan järkevästi mitoitetulla palveluverkolla. Olemme arvokkaan vanhustenhoidon velkaa tämän hyvinvointivaltion mahdollistaneille kunniakansalaisille.