Panostetaan mielenterveysongelmien hoitoon riittävästi

02.01.2022

Mielenterveysongelmat ovat kasvussa. Niiden hoitamiseen on varattava riittävästi resursseja.

Varsinkin nuorten ihmisten mielenterveysongelmat ovat kasvussa. Jokainen syrjäytynyt nuori tulee olemaan inhimillisen kärsimyksen lisäksi iso menoerä pitkässä juoksussa. Valtiontalouden tarkastusviraston arvion mukaan jokainen syrjäytynyt nuori maksaa elämänsä aikana noin 1,2 miljoonaa euroa yhteiskunnalle. Tarvitsemme lisää resursseja mielenterveysongelmien ehkäisemiseen sekä hoitoon.

Mielenterveyspalvelut on oltava nuorten (ja muidenkin) saatavilla nopeasti ja mahdollisimman helposti, jotta saamme syrjäytysmisvaarassa olevat nuoret avun piiriin ja elämän takaisin raiteilleen.

Lainaus THL:n sivuilta:

"Nuorten mielenterveyshäiriöt ovat yleisiä

Mielenterveyshäiriöt ovat yleisiä ja monet mielenterveyshäiriöt ilmaantuvat ensi kertaa nuoruudessa. Eri tutkimusten mukaan noin 20-25 prosenttia nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä ja ne ovat koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia. Erilaisia häiriöitä voi olla useampia yhtä aikaa.

Nuoruusiän kehityksen arvioinnissa tarkastellaan nuoren toimintakykyä eri asioissa (esim. koulusuoriutuminen, terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen, ihmissuhteet ikätovereihin ja aikuisiin). Vakavissa mielenterveyshäiriöissä nuoren kehitys on juuttunut. Oireiden ja häiriöiden varhainen tunnistaminen on tärkeää, jotta ongelmien pitkittymiseltä ja vaikeutumiselta vältytään."

Joka neljäs nuori siis kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä jossain vaiheessa. Se on todella paljon. Mielenterveyden ongelmien tunnistamiseen ja avun saamiseen tulee panostaa, jotta pysymme maailman onnellisimpana kansakuntana jatkossakin.

Koronapandemia on varmasti lisännyt nuorten mielenterveysongelmia kun ei ole päässyt harrastuksiin eikä näkemään kavereita samoin kuin ennen. Nyt pitääkin ruveta töihin ja ruveta purkamaan mielenterveysvelkaa!